Mulai Tahun 2017, Whatsapp Tidak Boleh Digunakan Pada…


Terdapat 6 platform yang mungkin tidak lagi menyokong Whatsapp iaitu:
  • BlackBerry OS and BlackBerry 10
  • Nokia S40
  • Nokia Symbian S60
  • Android 2.1 and Android 2.2
  • Windows Phone 7
  • iPhone 3GS/iOS 6

Menurut Whatsapp, platform berkenaan tidak mempunyai keupayaan untuk menyokong perisian berkenaan di masa hadapan.


Category Article

What's on Your Mind...